با سلام خدمت مربیان عزیز

 

بعضی از مربیان عزیز برای ترکیب دادن و انتخاب بازیکن دچاار مشکل شده بودند که این مشکل هم اکنون رفع شده است و بدون مشکل میتوانید تیمتان را مدیریت نمایید.

 

مدیریت 90کاپ