فحش عملیست که نه درجه اون بلکه شخصیت راازانسان میکیرد

0 پاسخ
46 بازدید